Top
Vizyon & Misyon
Vizyon & Misyon

Vizyon
İnsanların yaşamlarını iyileştirmek ve hayata daha umutlu gözlerle bakmalarını sağlamak.

Misyon

Amacımız eşdeğer ilaçlarımızı en hızlı şekilde kamunun kullanımına sunmak, ilaca erişimi kolaylaştırmak ve kamu yararı sağlamaktır.
Uluslararası bir ilaç firması olarak önceliğimiz yürüttüğümüz tüm operasyonlarda kaliteyi, etik standartları ve dürüstlüğü sürdürmektir.

Hakkımızda